اخبار

فروش جوجه قرقاول

فروش جوجه قرقاول در نژاد آمریکایی- پاکستانی و هلندی

 

فروش قرقاول گوشتی

قرقاول گوشتی آماده فروش

کبک سفید

ورود کبک سفید به مرکز آسو

 

قرقاول هیبرید

قرقاول هیبرید :از ترکیب دو  نژاد ریورز و قرقاول قرمز گردن حلقه ای به وجود آمده برای اولین بار در انگلستان در سال 2004 این قرقاول در آزمایشگاه طیور در بخش کشاورزی دانشگاه منچستر این هیبرید به وجود آمدو در طبیعت رها سازی شد.

صفحه2 از2