همه چيز درباره کبک


پراکندگي:
14 گونه مختلف از اين نوع پرنده تا کنون شناسايي شده است. زيستگاه طبيعي اين پرنده از کوههاي منطقه خاورميانه و آسيا از شرق يونان و جنوب بلغارستان , آسياي صغير تا منچوري چين گسترده است. کبک در آمريکاي شمالي, هاوايي و نيوزيلند نيز از جمعيت خوبي برخوردار شده است.
زيستگاه طبيعي:
کبک را مي توان در دامنه ها, کوه ها و صخره ها يافت.
مشخصات ظاهري:

 

وزن: از 510 تا 680 گرم با متوسط 595 گرم
نرها (با وزن 510 تا 800 گرم) کمي از ماده ها (با وزن 450 تا 680 گرم) از لحاظ طول و وزن بزرگترند. ترکيب پرها در هر دو جنس نر و ماده يکسان است. رنگ اين پرنده قهوه اي مايل به خاکستري در بالا و زرد کمرنگ در قسمت شکم است. يک خط سياه از قسمت جلوي سر آغاز شده و پس از عبور از چشمها و گردن, در قسمت بالاي سينه تمام مي شود و سر و سينه خاکستري پرنده را از قسمت سفيد رنگ گلو جدا مي کند. پهلوي پرنده با ترکيبي از رنگ سياه و شاه بلوطي متمايل به سفيد پوشانده شده و پرهاي انتهايي بال, به رنگ شاه بلوطي هستند. نوک, لبه پلکها, ساق و پاهاي کبک به رنگ صورتي تا قرمز سير هستند. اگرچه هر دو جنس نر و ماده ممکن است داراي يک سيخک کوچک در قوزک پا باشند, ولي اين معمولا از مشخصات جنس نر است. کبک هاي نابالغ کوچکتر هستند و به رنگ قهوه اي و خاکستري هستند. در زيستگاه طبيعي اين پرنده, رنگ آن بسته به موقعيت جغرافيايي منطقه متغير است. رنگ پرندگان مناطق خشک تر, بيشتر متمايل به خاکستري و سفيد است.
توليد مثل:
جوجه های کبک

 

فواصل توليد مثل: کبک ها بسته به شرايط محيطي, يک مرتبه در سال توليد مثل مي کنند.
فصل توليد مثل: از فروردين آغاز شده و بسته به منطقه جغرافيايي ممکن است تا اواخر تير و اوايل مرداد نيز در مناطق سردسير ادامه يابد.
تعداد تخم ها: از 7 تا 21 عدد
مدت زمان خوابيدن بر روي تخم ها: 24 روز به طور متوسط
کبک ها تک همسر هستند. نرها با نشان دادن تمايل خود به ماده با کج کردن سر و باز کردن بالها و نمايش آنها در اواخر اسفند اقدام به جفت گيري مي کنند. هنگام خشکسالي و کمبود غذا, عمل توليد مثل ممکن است محدود به چند پرنده شود. نرها از ماده ها در مقابل نرهاي ديگر محافظت مي کنند.
آشيانه کبک از ساقه هاي ساده که گاهي با پر و خاشاک پوشانده مي شود, در ميان صخره ها و يا مناطق پر از بوته و خاشاک, تشکيل مي گردد. يافتن آشيانه کبک ها مشکل است و به خوبي تحت مطالعه قرار نگرفته اند. تعداد تخم ها بسته به شرايط محيطي از 7 تا 21 عدد متغير است. دوره خوابيدن روي تخم ها معمولا 24 روز است و اين عمل معمولا وظيفه ماده است. از اواسط ارديبهشت تا اواسط مرداد, جوجه ها از تخم بيرون مي آيند که بستگي به موفقيت تخم اول دارد. جوجه ها در هنگام بيرون آمدن از تخم, باهوش و توانا هستند و مي توانند پس از چند هفته, پرواز کنند. پس از گذشت 12 هفته, جوجه ها بالغ مي شوند. نرها معمولا تا زمان پرورش جوجه ها با خانواده مي مانند, اگرچه بعضي از آنها پس از تخمگذاري ماده, خانواده را ترک و به نرهاي ديگر ملحق مي شوند. هنوز زمان زيادي تا شناختن کامل عادات توليد مثل کبک ها مانده است.
مادر و شايد هم پدر, از جوجه ها مراقبت مي کنند تا آنها مستقل گردند.
رفتار:

 

کبک ها در هنگام صبح و بعد از ظهر در روي زمين به چرا مشغولند. آنها مهاجرت نمي کنند و جابجايي هاي فصلي آنها فقط در ارتفاع است. پرواز کبک معمولا در هنگام احساس خطر انجام مي شود و به مسافتهاي کوتاه و در سراشيبي محدود است. هنگام عبور از ناهمواريهاي سطح زمين, کبکها بر روي پاهاي خود جست مي کنند و ترجيح مي دهند بدوند تا پرواز کنند. گروه اجتماعي اوليه از يک دسته کبک شامل تعداد گوناگوني از بالغ ها و جوجه هايشان تشکيل مي شود و بزرگترين گروه ها را مي توان در چشمه ها ديد. گروههاي بزرگتر در زمستان تشکيل مي شوند. کبک ها در هنگام شب را زير بوته ها و يا داخل صخره ها به سر مي برند. نرها به طور فعال از قلمرو خود دفاع مي کنند.

 

ارتباط و قوه ادراک:

 

کبک در حالتهاي گوناگون, از صداهاي مختلف استفاده مي کند که به سه دسته تقسيم مي شوند: هشداري, جنگي و جنسي. بيشترين صدايي که از کبک شنيده مي شود با آواي chuck, chuck ,… است که از هر دو جنس نر و ماده بر مي آيد که به تدريج به آواي chukar, chukar ,… تبديل ميگردد و از فواصل دور قابل شنيدن است. از اين رو نام کبک را Chukar Partridge گذاشته اند.

 

عادات غذايي:

 

کبک معمولا از گياهان شامل علفها و دانه هاي آنها, برگ گياهان و ميوه بوته ها بر اساس فراواني و دسترسي فصلي تغذيه مي کنند.
غذاهاي جانوري: حشرات
غذاهاي گياهي: گیاهان سبز, برگها, دانه ها, حبوبات و ميوه ها

 

اهميت منفي اقتصادي براي انسان:

 

کبک به پراکندگي و رشد علفهاي هرزه کمک مي کند. همچنين کبک مستعد ابتلا به بيماري هاي مرغي بوده و در مزارع پرورش اين پرنده, مي تواند آن را به انسان منقل کند.

 

اهميت مثبت اقتصادي براي انسان:

 

کبک Chukar اولين پرنده اي قابل شکار است که در سال 1893 به آمريکاي شمالي وارد شده و براي آژانس هاي شکار در اين منطقه ايجاد درآمد کرده است. دشواري شکار اين پرنده و وجود آن در دامنه ها و مناطق دوردست, شکار اين پرنده را براي شکارچيان جذاب مي کند. گوشت کبک نيز از طعم بسيار خوشمزه اي برخوردار است.

 

وضعيت بقا:

 

نسل کبک ها به صورت جهاني در معرض خطر نيست. در اکثر مناطق, جمعيت آنها ثابت بوده يا در حال افزايش است. با وجود اين, با از بين رفتن زيستگاه هاي طبيعي و شکار بيش از حد, ممکن است بر جمعيت آنها موثر باشد. همچنين انتقال بيماري از مرغ هاي خانگي و يا بوقلمون ها, مي تواند بر جمعيت آنها اثر گذارد.

 

خصوصیات در رفتار وعادات :
زيستگاه خود را درمناطق ناهموارولخت د ره ها (با درختان پراكنده )انتخاب مي كنند معمولا4تا 5پرنده با هم ديده مي شوند ولي در پائيز اين دسته ها به دسته هاي 50تائي مي رسد فصل آشيانه سازي بر حسب ارتفاع منطقه زيست تغيير مي كند .
غذاي اين پرنده را گياهان و بذر تشكيل مي دهد .همزمان با تغذيه از مواد فوق مقدار زيادي سنگ ريزه مي بلعد كه اين كاربه خرد شدن غذاي خورده شده درچينه دان كمك ميكند.
ماده هادر فصل جفت گيري هنگام شب وروز آواز مي خواند دراين موقع پرنده نر در ارتفاعات مستقر شده صداي مخصوصي از خود بروز مي دهدكه باعث پيدا شدن جفت آن مي شود. نرها بسيار جنگجو مي باشند ودر موقع فرار يا پرواز به سرعت پرواز نموده وصداي ديگري ازخودنشان مي دهد كه تقريبا صدايي مثل جیغ مي باشد وهمواره يك مسيرپرواز را انتخاب مي كند .

آشيانه سازي:
فصل آشيانه سازي بر حسب ارتفاع منطقه زيست تغيير مي نمايد ولي معمولا بين ارديبهشت وتير وگاهي ديرتر به اين كار مبادرت مي ورزند آشيانه خيلي ساده ودر روي زمين زير يك صخره يا يك درختچه مثل گون يا در پناه توده اي از گياهان ساخته مي شود ساختمان اين آشيانه گاهي از خرده برگها وعلفهاي نازك تشكيل مي شود وبه طور كل خيلي ساده وهيچ گونه ماده اي در تشكيل يا محكم نمودن آن به كار نرفته است وتقريبا مثل كاسه
اي در زمين درست كرده وتخم مي گذارد .
نرها در عمل آشيانه سازي به ماده ها كمك مي كند وبهداشت در دوران توليد مثل براي آنان حائز اهميت است پس از ساختن آشيانه مراحل تخم گذاري شروع مي شود وتا زماني كه تعداد تخمها ئي كه پرنده درآن مرحله بايد بگذارد كامل نشده تخم گذاري ادامه مي يابد به تعداد تخمهائي كه در هر دوره تخم گذاري توليد مي كند كلاچ مي گويند تعداد تخمها معمولا بين 2تا15 عدد تخم متغير است ولي گهگاهي در يك آشيانه تعداد تخمها به 20 عدد نيز مي رسد .در هنگام جوجه كشي مقداري از پرهاي شكمي مي ريزد تا تماس مستقيم پوست با تخمها امكان پذير شود .وحرارت بيشتري به تخمها برسد وپس از خروج جوجه ها از تخم دوباره پرهاي شكمي رشد مي كند كبك حدود 24روز روي تخمها مي خوابد ودر اين مدت حساسيت زيادي نسبت به تخمها دارد و چنانچه در نبود والدين دستي از طرف انسان به تخمها برخورد نمايد يا حتي لمس شوند ممكن است ديگر روي تخمها نخوابد پرنده در اين 24روز مدام به مراقبت از تخمها مي پردازد .

 

جفت گيري :
اين پرنده در طبيعت در زمستان از نظر فعاليتهاي جنسي حالتي خنثي دارد انها در اين هنگام به صورت اجتماعي يا مفرد ديده مي شود .در مواقعي ممكن است به صورت جفت جفت ديده مي شود امادر اين هنگام هم رفتار جنسي نشان نمي دهند .
با نزديك شدن فصل بهار با هم جفت مي شوند پس از تشكيل جفت جفتگيري صورت مي گيرد در پي آن آشيانه سازي
تخم گذاري پرورش جوجه ها انجام مي گيرد .
قبل از جفتگيري براي جلب توجه يكديگر دست به اعمالي مي زنند كه به آن نمايش گفته مي شود اگر چه ماده ها هم در نمايشهاي جنسي شركت مي كنند ولي اغلب اين نمايشها را نرها انجام مي دهند از آنجا كه نرها داراي پرهاي رنگين وجالبتري هستند اين نمايشها به طور واضح تري در آنها ديده مي شود و همان طور كه قبلا گفته شد در فصل جفت گيري پرنده نر هنگام شب وروز آواز مي خواند .
تولد:
در پايان جوجه كشي جوجه ها با نوك زدن به پوسته تخم وحركت در داخل تخم، پوسته را شكسته از تخم خارج مي شوند در انتهاي منقار زائده اي به نام الماس وجود دارد كه مخصوص شكستن تخم است اين زائده روي منقارجوجه ها چند روز پس از تولد از بين مي رود .
وضعيت برخورد جوجه ها پس از خروج از تخم با شرايط جديد محيطي در پرندگان به دو دسته تقسيم مي شود :
1-زود رس : به جوجه هايي گفته مي شود كه براي رشد احتياج زيادي به والدين ندارند اين جوجه ها پس از خروج از تخم پوشيده از كرك پر بوده به محض اينكه پرهايشان خشك شود توان حركت كردن
دويدن و شنا كردن دارند ومي توانند غذا تهيه كنند مثل جوجه اردك وماكيان كه جوجه كبك هم از اين دسته مي باشند ،عموما به جوجه هايي كه بعد از تولد فورا "آشيانه را ترك كرده وبه جستجوي غذا مي روند جوجه هاي لانه گريز مي گويند .
2: دير رس : به جوجه هايي گفته مي شود كه زندگييشان بستگي به مواظبت وتغذيه بوسيله والدين داشته بدون اين مراقبت از بين مي روند اين جوجه ها مانند جوجه شاهينها وكبوتر پس از تولد برهنه وناتوانند كه به اين جوجه ها لانه پا مي گويند.
همانطوركه گفته شد جوجه كبك جزء دسته اول يعني زودرس ميباشد بدين ترتيب كه بعد از خروج از تخم بدن آن كاملا" پوشيده از كرك مي باشد وبه محض خشك شدن به خوبي با مادر براي تغذيه به راه مي افتد و آشيانه را ترك مي نمايد كه جزءجوجه هاي لانه گريز مي باشند نا گفته نماند كه بسيار زرنگ وبه طور غريزي در مقابل خطرات عكس العمل نشان مي دهند وخود رادر سوراخ سنگ يا زير بوته اي پنهان مي كنند تا اينكه خطر به طور كل برطرف شود .
نكته قابل توجه اينجاست كه پرنده ماده كه مادر تعدادي جوجه است در هنگام خطر به خاطر اينكه نظر شكار چي يا حيوانات وحشي را به جهتي خلاف جوجه ها تغيير دهد خود را در فاصله اي دورتر از جوجه ها به صورت زخمي وعاجز از پرواز نشان مي دهد به صورتي كهچند بار خود را به زمين مي زند وبلند مي شود راه مي رود وبه اين ترتيب شكارچي به فكر اين كه لقمه را حتي دستگيرش شده به طرف او مي رود ولي مادر فاصله خود را حفظ مي كند ودر اولين فرصتي كه از جهت جوجه ها خيالش راحت شد به سرعت پرواز كرده وفرار مي كند وشكارچي رامبهوت مي نمايد در اين فاصله جوجه ها خود را به محل امن يا در زير سنگ مخفي كرده اند .

 

مشخصات ظاهري :
جوجه ها به رنگ بلوطي تيره
سينه زرد كمر نگ متمايل به صورتي شكم داراي خطوطي به رنگ سفيد بلوطي چشم قهوه اي روشن منقار زرد متمايل به نارنجي پاها زرد وبدون برامدگي
صدا وآواز خواني :
صدا در زندگي نه تنها كبك بلكه در زندگي تمام پرندگان نقش بسيار با اهميتي دارد وطبق تحقيقات روي پرندگان محرك صدا منشا فيزيولوژيك داشته وبه ترشحات هورموني خاص مربوط مي گردد آوازهايي كه كبك مي خواند عموما"به قصد پيدا كردن جفت يا گله خود مي باشد يا در حال فرار يا ترس يا احساس خطر با سر وصداي جيغ مانند بقيه را اطلاع مي دهند .نحوه اطلاع رساني به هم مثل انسان مي باشد به طوري كه با هر لهجه ويا صدائي كه با هم ارتباط برقرار مي نمايند فهميده وعمل مي نمايند و همين امر باعث شده شكارچيان از اين مورد استفاده نموده وبا تقليد صدا يا پرنده قفسي يا ضبط صداي پرنده قفسي وپخش آن در طبيعت باعث مي شود كبكهاي ديگر با شنيدن صدا به دور آن جمع شده و باعث شكار آنان شود.

 

 

 

آمار بازدید کنندگان

امروز
دیروز
این ماه
مجموع
47
139
6583
382156

آیپی شما » 3.93.75.242
Server Time: 2019-11-19 08:16:24